"Цифри не керують світом,
але вони показують, як управляється світ."
(І. Гете)
Додавання
Раціональних чисел

Можна помітити таку закономірність: якщо до числа а додати додатне число b, то точка з координатою а переміститься по координатній прямій на b одиничних відрізків праворуч.

Цей висновок, у свою чергу, підказує таку властивість: якщо до числа а додати від'ємне число b, то точка з координатою а переміститься по координатній прямій на -b одиничних відрізків ліворуч.

Щоб додати два числа з різними знаками, треба:

  1. знайти модулі доданків;
  2. від більшого модуля відняти менший модуль;
  3. перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем.

Щоб додати два від'ємних числа, треба:

  1. знайти модулі доданків;
  2. додати модулі доданків;
  3. перед отриманим числом поставити знак "-".

Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Зауважимо, що для будь-якого раціонального числа а

a + 0 = 0 + a = a

Для будь-яких раціональних чисел а, b i c є справедливими рівності:

a + b = b + a - переставна властивість додавання,
(a + b) + c = a + (b + c) - сполучна властивість додавання

Цікаве відео:
Розробка: Олійник Ніна Петрівна, Жабіцька Інна Ігорівна, Івахненко Владислав Васильович